TW-06 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL

เที่ยวเกาะไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชม หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิ่ว
ชม วัดจงไถซานซื่อ หรือ วัดหมื่นล้าน
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อันยิ่งใหญ่
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง วัดเสวียนกวง
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ.วัดเหวินหวู่
ช้อปปิ้งสุดสนุก 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
พิเศษ....ปล่อยโคมผิงซี
เมนูพิเศษ ชาบูหม่าล่าบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู๊ด + เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61

<<กลับ

Visitors: 20,047