TW-06 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ช้อปปิง ย่างซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 36,693