TW-07 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6วัน4คืน SL

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6วัน4คืน SL

ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ
ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิงที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส
พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 22,143