ทัวร์เกาหลี อินชอน ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน LJ

ทัวร์เกาหลี อินชอน ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน LJ

ชมเทศกาลดอกไม้ เมืองแทอัน
เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง เมืองอาซาน
ขอพรที่ วัดวาวูจองซา
สนุกกับเครื่องเล่นที่ เอเวอร์แลนด์
ชม N Seoul Tower
เที่ยวชมพระราชวังเคียงบก
ชมคลองชองเกชอน
ถ่ายรุปดอกคอสมอสที่ Olympic Park
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด , Duty Free , ย่านเมียงดง
พิเศษ..เมนู BBQ Buffet,เมนูบูลโกกิ , จิมดัก


ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
เดินทาง ตุลาคม 61

<<กลับ

Visitors: 38,777