VN-10 ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน VZ

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน VZ

สัมผัสเมืองดาลัด เมืองแห่งดอกไม้งาม
สนุกกับนั่งรถราง Roller Coaster
ชมน้ำตกดาทันลา
ชม พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิ เบ๋าได๋
เดินเที่ยวชมใน Crazy House
เที่ยวเมืองมุยเน่ จังหวัดฟานเทียด
ถ่ายรูปกับวิวอันสวยงามของทะเลทรายขาว
ชมความแปลกตาของทะเลทรายแดง
เดินชิลๆที่ลำธารนางฟ้า
ถ่ายรุปกับสวนดอกไม้เมืองดาลัด
ช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ตลาดดาลัด

ราคาเริ่มต้น 9,555 บาท
เดินทาง สิงหาคม 61 - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 37,079