TH-01 ทัวร์ขอนแก่น หนองคาย คำชะโนด ดินแดนแห่งพญานาค 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ขอนแก่น หนองคาย คำชะโนด ดินแดนแห่งพญานาค 3 วัน 2 คืน

อุทยานลานบุญมหาวิหาร
วัดทุ่งเศรษฐี
วัดนานาชาติ ธิเบต ไทย แขก จีน ฝรั่ง
ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “บั้งไฟพญานาค”
ป่าคำชะโนด ดินแดนพญานาค
ชมวังอนาคินทร์ ดินแดนแห่งปู่เจ้าท้าวศรีสุทโธนาคราช
ชมศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีน
พักอุดร 1 คืน/หนองคาย 1 คืน
พิเศษ !! ทางบริษัทฯ จองที่นั่งสำหรับดูบั้งไฟเรียบร้อยแล้ว

 

ราคาเพียงท่านละ 6,500 บาท
เดินทาง 23-25 ตุลาคม 2561

<<กลับ

Visitors: 38,779