ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก
ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
สักการะขอพรที่วัดเชียงทอง
อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง
ชมความสวยงามของน้ำตกกวางสี
ถ่ายรูปกับประตูชัย
พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน
เมืองหลวงของ สปป.ลาว
โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 4+3 ดาว
พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
สายการบิน LAO AIRLINES

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
เดินทางระหว่าง กันยายน 61 - มกราคม 62

<<กลับ

Visitors: 33,408