CN-23 ทัวร์จีน ไหโข่ว ไหหลำ ซานย่า 5วัน4คืน HU

ทัวร์จีน ไหโข่ว ไหหลำ ซานย่า 5วัน4คืน HU

เที่ยวเกาะไหหลำ
นั่งรถไฟความเร้วสูงเยือนเมืองซานย่า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า วัดหนานซาน
ชมสวนพฤษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง
ถนนโบราณฉีโหลว
ชม อนุสาวรีย์กลางเหลียวหลัง
เขตท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนานซาน
เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี - แม้ว
เมนูพิเศษ..ไก่เหวินชาง , อาหารทะเล

ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
เดินทางระหว่าง กันยายน - ธันวาคม 61

<<กลับ

Visitors: 37,081