CN-25 ทัวร์จีน เซี๊ยะเหมิน เขาอู่อี๋ซาน ล่องแพไม่ไผ่ 6วัน5คืน MF

ทัวร์จีน เซี๊ยะเหมิน เขาอู่อี๋ซาน ล่องแพไม่ไผ่ 6วัน5คืน MF

เที่ยวเมืองเซี๊ยเหมิน
พิชิตภูเขาอู๋อี๋ซาน มรดกโลก
ล่องแพไม้ไผ่เก้าโค้ง
นมัสการพระนอนองค์ใหญ่ เถาจินซาน
ชมวิวรอบเกาะกู่ลั่งหยู่ที่สวยงาม
ไหว้พระขอพรที่ วัดหนันผู่โถว
ชมถนนโบราณและวังอู๋อี๋
ชมความสวยงามของเขาเทียนโยวเฟิง
เที่ยวถนนคนเดินบ้านโบราณซันฟางชีซี้ยง
ชิมเกี๊ยวอร่อยแห่งเมืองซาเซี้ยน

ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
เดินทางระหว่าง กันยายน - ธันวาคม 61

<<กลับ

Visitors: 40,169