HK-010 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน HX

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน HX

วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ขับไล่สิ่งไม่ดี
วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่องสุขภาพ
เซินเจิ้น
เมืองจำลองลี่เจียง
สวนฮอลแลนด์
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลล์เบย์
ชมโชว์อันตระการตา ด้วยแสง สี เสียง
เมนูพิเศษ Seafood , เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ช้อปปิ้งจุใจย่าน ถนนนาธาน , ตลาดตงเหมิน


ราคาเริ่มต้น ท่านละ 6,999 บาท
เดินทาง กันยายน 61 - มกราคม 62

<<กลับ

Visitors: 36,896