JP-025 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อิเสะ 4วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อิเสะ 4วัน3คืน XJ

เปิดเส้นทางใหม่ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
สักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนญี่ปุ่นต้องมา
ขอพรความรัก คู่ครอง ณ หินแต่งงาน Meoto Iwa
ชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ฟาร์มไข่มุกน้ำงามเจ้าแรกของโลก
สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ ถนนโอฮาไรมาจิ
ชุมชนโบราณ ณ เมืองอิเสะชิมะ
สัมผัสประสบการณ์ ที่จำไม่ลืม กับ อามะซัง
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้นท่านละ 19,888 บาท
เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 36,896