JP-026 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ลานสกี 5วัน3คืน TR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ลานสกี 5วัน3คืน TR

ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท โอไดบะ อิออนและชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้นท่านละ 23,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 36,896