JP-028 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5วัน3คืน TR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุุระ 5วัน3คืน TR

ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท อาเมโยโกะและชินจูกุ
เพลิดเพลินสวนสนุกขนาดย่อม ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ดินเนอร์ขาปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ราคาเริ่มต้นท่านละ 26,888 บาท
เดินทาง มีนาคม - เมษายน 62

<<กลับ

Visitors: 37,079