ทัวร์ญี่ปุ่น โคมัตสึ นาโงย่า 6D4N (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น โคมัตสึ นาโงย่า 6D4N (TG)

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา สวนลิงจิโกคุดานิ
ชมลิงแช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
อิสระช้อปปิ้งซาดาเอะ หรือท่องเที่ยวในเมืองนาโกย่า
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


ราคาเริ่มต้นท่านละ 48,888 บาท
เดินทาง 28 ธันวาคม 61 - 02 มกราคม 62

<<กลับ

Visitors: 34,959