VN-11 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน2คืน FD

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน2คืน FD

มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์เมืองดานัง
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบาน่า ฮิลล์ ชมสะพานสีทอง
เที่ยวสวนสนุก The Fantasy Park
ชมเมืองมรกดโลก เมืองโบราณฮอยอัน
นั่งเรือกระด้งที่ หมู่บ้านกั๊มทาน
ชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน และ บ้านโบราณ
ถ่ายรูป สะพานญี่ปุ่น ชมศาลเจ้ากวนอู
สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่ วัดลินห์อึ๋ง
ชมสะพานมังกร Dragon Bridge
พักบน บาน่าฮิลล์ 1 คืน
อร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ
ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 38,775