JP-031 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 5วัน3คืน XJ

ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ คาวาสึ
สนุกกับลานสกีฟูจิเท็น
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
เที่ยวหุบเขาโอวาคุดานิ
ไหว้พระขอพรกันที่ วัดอาซากุสะ และวั
เยือนหมู่บ้านเยอรมัน เที่ยวเมืองเก่าคาวาโกเอะ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ร้านปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS


ราคาเริ่มต้นท่านละ 23,999 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 37,079