EU-016 ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7วัน5คืน BR

ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7วัน5คืน BR

อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
ชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก
สถาปัตยกรรมแห่งวิยาการ อะโตเมียม
จัตุรัสกรองค์ ปลาซ โบสถ์จัค เซลร์ คอร์เดนเบิร์ก
ตลาดโกรท มาร์ค ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือหลังคากระจก พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อัมสเตอร์ดัม

 

ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท
เดินทาง
24-30 มกราคม 62 ท่านละ 46,999 บาท
22-28 มิถุนายน 62 ท่านละ 49,999 บาท

<<กลับ

Visitors: 35,233