JP-032 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก 5วัน3คืน XJ

หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ
ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura
เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน
เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ราคาเริ่มต้นท่านละ 23,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 24,451