JP-032 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก 5วัน3คืน XJ

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น
เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ราคาเริ่มต้นท่านละ 25,888 บาท
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

<<กลับ

Visitors: 38,777