CN-27 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) 5 วัน 4 คืน (CZ)

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) 5 วัน 4 คืน (CZ)

กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น
นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
เขางวงช้าง+ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND
ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย)
อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว เขาเซียงกง
ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปีอิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง , ปลาอบเบียร์ , เผือกอบน้ำผึ้ง

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
เดินทางระหว่าง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 40,007