TW-08 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน XW

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน XW

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชม วัดจงไถซานซื่อ หรือ วัดหมื่นล้าน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อันยิ่งใหญ่
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง วัดเสวียนกวง
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ.วัดเหวินหวู่
ช้อปปิ้งสุดสนุก 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
พิเศษ....ปล่อยโคมผิงซี
เมนูพิเศษ ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู๊ด + เสี่ยวหลงเปา
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

<<กลับ

Visitors: 36,693