JP-035 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ 5วัน3คืน XJ

อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา
ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต
ชมปราสาททอง คินคะคุจิ
แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2562

 

 <<กลับ

 

Visitors: 36,938