JP-036 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน3คืน XJ

ตระการตากับหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เพลินกับสวนดอกไม้ บ๊กกะโน ซาโตะ
ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
เดินเที่ยวในสวนป่าไผ่
ชมวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง
เที่ยวเมืองทาคายาม่า หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต
ชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งย่าน ชินไชบาชิ , ริงกุเอาท์เล็ต
พิเศษ...ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

 

 

ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2562

<<กลับ

Visitors: 38,993