JP-036 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน3คืน XJ

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ
บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าอัตสึตะ
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2562

<<กลับ

Visitors: 22,143