TW-09 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ขึ้นตึกไทเป 101 จิ่วเฟิ่น 5วัน4คืน TG

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ขึ้นตึกไทเป 101 จิ่วเฟิ่น 5วัน4คืน TG

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการอัฐิพระถังซัมจั่ง
เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณ
ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นตึก ไทเป101 ชั้น86
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูอาหารซีฟู๊ด

 

ราคาเริ่มต้น 24,999.- บาท
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2562

 

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ขึ้นตึกไทเป 101 จิ่วเฟิ่น 5วัน4คืน TG

 

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการอัฐิพระถังซัมจั่ง
เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณ
ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นตึก ไทเป101 ชั้น 86
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูอาหารซีฟู๊ด

 

 

 

ราคาเริ่มต้น 24,999.- บาท
เดินทาง กรกฏาคม - ธันวาคม 2562


<<กลับ

Visitors: 40,170