TW-010 ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน SL

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน SL

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการอัฐิพระถังซัมจั่ง
สักการะขอพระเทพกวนอูที่ วัดเหวินหวู่
เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณ
ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น พร้อมปล่อยโคมขงหมิง
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึก ไทเป101
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดซีเหมินติง , ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

 

ราคาเริ่มต้น 13,999.- บาท
เดินทาง มกราคม-กรกฏาคม 2562

<<กลับ

Visitors: 36,693