EU-017 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี แวะเที่ยวดูไบ 8วัน5คืน EK

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี แวะเที่ยวดูไบ 8วัน5คืน EK

เที่ยวฝรั่งเศส จัตุรัสทรอคาเดโร ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล
ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์
ล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งที่ห้าง แกลอรี่ลาฟาแยส
ชมทะเลสาบเจนีวา ชมหอนาฬิกาดอกไม้
เที่ยวชมย่านเมืองเก่า เมืองเบิร์น ชมเขาทิตลิตที่สวยงาม
ถ่ายรูปกันอนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานไม้คาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน ช้องปปิ้งที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
เที่ยวดูไบ ชมสุเหร่าจูไมร่า ชมตึกเบิร์จคาลิฟา
ช้อปปิ้งที่ห้างดูไบ ชมโชว์น้ำพุแห่งดูไบ

 

ราคาเพียง 43,999 บาท
เดินทาง
15-22 พฤษภาคม 2562

<<กลับ

Visitors: 38,777