ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน

เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป
ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่
ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน
เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาเกีย
นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด

 

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
เดินทาง เมษายน - กรกฏาคม 62

<<กลับ

Visitors: 33,408